SHOW CYM
asao
ben hardy

SHARE EVENT:

Y Gymdeithas Sioeau a Sefydliadau Amaethyddol

Y Gymdeithas Sioeau a Sefydliadau Amaethyddol (ASAO) yw llais sioeau Amaethyddol, Garddwriaethol, sioeau Ceffylau a sioeau Gwledig y D.U.

Nid oes sioeau eleni ond mae ASAO a’r Sioe Frenhinol wedi dod ynghyd er mwyn trefnu gweminar sy’n ffocysu ar y diwydiant sioeau yn y DU, mewn blwyddyn pan nad oes yna sioeau yn cael eu cynnal.

 

Elizabeth Inman1
Mark Stoddart
Denis Dooley

BVD_RoyalWelsh_EventPage