SIOE FRENHINOL RITHIOL CFFI CYMRU

YFC Events

RHANNWCH SHARE:

Cffi YFC

SIOE FRENHINOL RITHIOL CFFI CYMRU

Mae Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru yn fudiad gwirfoddol i ieuenctid Cymru sy’n gweithredu yn ddwyieithog ledled y wlad.

Mae gan CFfI Cymru dros 5,000 o aelodau r hwng 10 a 26 mlwydd oed ar draws Gymru, trwy rwydwaith o 12 ffederasiwn sirol a 157 o glybiau. Croeso mawr i chi ymuno â ni i rannu eich atgofion o gystadlu yn y gorffennol ac i wylio rhaglen lawn o ddigwyddiadau drwy'r wythnos.

Gallwch ddibynnu ar aelodau CFfI Cymru i ddod â'r Sioe Fawr i'ch soffa!

10:00 Croeso / Welcome Gair o groeso gan Swyddogion CffI Cymru

A word of welcome from Wales YFC Officials
11:00 Arwydd Hyrwyddo / Promotion Sign Fideo o’r holl gynigion o’r gystadleuaeth. Y gystadleuaeth oedd i hyrwyddo ffermio Cymru/Prydain

A video of all entries from the competition. The competition was to promote Welsh/British farming
14:00 Canu / Singing Fideo o’r holl gynigion o’r gystadleuaeth. Y gystadleuaeth oedd i ganu cân o’r 90au

A video of all entries from the competition. The competition was to sing a song from the 90s.
16:00 Cystadleuaeth Barnu Stoc Adran D / Section D Stockjduging Competition Fideo o’r holl gynigion o’r gystadleuaeth. Beirniadodd aelodau 4 o Gobiau Cymreig Adran D.

A video of all entries from the competition. Members judged 4 Section D Welsh Cobs.