trans cym
SUSTAINABLE FARMING-COVER
PArtick-cym

SHARE EVENT:

Trawsnewid i ffermio cynaliadwy - cwrdd â'r her yng Nghymru

Gweminar byw, rhyngweithiol wedi'i gadeirio gan yr ymgynghorydd busnes fferm a ffermwr defaid Rhys Williams yng nghwmni ffermwyr llaeth blaengar Patrick Holden a Dafydd Wynne Finch fel panelwyr.

Bydd y panelwyr yn rhannu eu gweledigaeth a byddant yn agored i gwestiynau gan wrandawyr ynghylch cynaliadwyedd busnesau ffermio yng Nghymru yn y dyfodol gan roi sylw arbennig i fwyd a'r amgylchedd.

Mae’r digwyddiad wedi cael ei drefnu gan Davina Featherstonhaugh, Boneddiges y Llywydd.

1daff
rhys

rws ad Alligator