B WALES CYM
DESK
Geraint William-CYM

SHARE EVENT:

Trafodaeth Bord Gron Busnes Cymru - Rhedeg busnes yng Nghymru wledig

Bydd y drafodaeth bord gron yma’n gyfle i glywed gan nifer o randdeiliaid allweddol a pherchnogion busnes sy’n wynebu’r heriau o redeg busnes yng Nghymru wledig.

Busnes Cymru fydd yn cynnal ac yn cadeirio’r sesiwn a bydd yn gyfle i gael cipolwg ar y materion sy’n wynebu busnesau ar draws pob sector, o Letygarwch i Wasanaethau Proffesiynol.

ROSEMARIE HARRIS-CYM
HYWEL GRIFFITH-CYM
NERYS LLEWELYN JONES-CYM
clare johns-CYM
Stephen Davies-CYM
Steve Adams-CYM

harper adams