Trafodaeth Ddigidol ar ddatblygu ‘Gweledigaeth ar gyfer Cymru Wledig’

Carwyn Jones

RHANNWCH SHARE:

13:30

70 Minutes

farming-connect-002

Rôl Llywodraeth Leol mewn Datblygu Gwledig

Mae Fforwm Gwledig Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi’i ffurfio o Arweinwyr y naw awdurdod gwledig – Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Ceredigion, Powys, Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Sir Fynwy. Bu’r Fforwm Gwledig yn gweithio mewn Partneriaeth â Phrifysgol Aberystwyth ar ddatblygu ‘Gweledigaeth ar gyfer Cymru Wledig’ sy’n amlinellu’r heriau, y cyfleoedd a’r Gofynion Polisi Allweddol i ddatblygu Cymru Wledig lewyrchus.  Mae’r prosiect hwn yn brosiect a ariennir gan Horizon 2020, gyda’r teitl cysylltiadau Gwledig-Trefol(ROBUST) gydag 11 o wahanol bartneriaid Ewropeaidd.

Mae’r drafodaeth ddigidol gyntaf yma’n dechrau cyfres o bodlediadau i ledaenu’r hyn a ddysgwyd o’r prosiect ROBUST yng Nghymru, gan ganolbwyntio’n arbennig ar themâu allweddol y Weledigaeth Wledig ar gyfer Cymru.  Ffocws y drafodaeth gychwynnol yma yw amlygu rôl awdurdodau lleol mewn datblygu economaidd gwledig, sut y cynhyrchwyd y Weledigaeth Wledig gyda chefnogaeth drawsbleidiol ar draws awdurdodau gwledig, a chyflwyniad cychwynnol i’r themâu allweddol.

 

Rosemary Harris
Dyfrig Siencyn