Cystadleuaeth y Tywyswyr Ifanc

RHANNWCH SHARE:

CAFC / RWAS

Cystadleuaeth y Tywyswyr Ifanc

Mae cystadleuaeth y Tywyswyr Ifanc yn gyfle i’r genhedlaeth nesaf o arddangoswyr arddangos eu hunain a’u stoc.

Mae’r rheolau ar gyfer y gystadleuaeth fel a ganlyn:
–       Mae’r fideo i fod rhwng 1-2 funud o hyd
–       Cofiwch recordio’r fideo mewn gogwydd tirlun
–       Rhaid i’r fideo gynnwys: chi yn dangos eich anifail neu anifail anwes dewisedig yn eu fformat arferol o arddangos yr anifail, eich enw, oed a ffaith ddiddorol ynglŷn â’r anifail yr ydych yn ei ddangos.
–       Mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw un 16 oed ac iau
–       Mae’r gystadleuaeth yn agored i chi ddangos unrhyw anifail neu anifail anwes.
Gweler ein cynigion isod

Bella Langford

Millicent Walker

Ruby White

Tyler White


Emilia Mottershead

Enfys Wheeler

Eva Mary John

Madi Harris

Madi Harris

Gwenllian Evans

Young Handler Gwenllian Evans

Young Handler – Efa Jones

Young Handlers – Esme Herne

Young Handler – Tomos Jones

Young Handler – Ilan Jones

Young Handler – Tomos Ifan Williams

Young Handler – Iwan Dillon

Young Handler – Iestyn Dillon

Young Handler – Hattie Goodwin

Lili Alaw Jones