Taith Ystafell Dlysau – Y Sioe

Ystafell Dlysau’r Gymdeithas ydy prif ogoniant y Gymdeithas a’r cystadleuwyr hynny sy’n ddigon ffodus i ddal
tlws i fyny yn yr awyr yn y sioe yn Llanelwedd.