v tour cym
books
Kevin Thomas National Director

SHARE EVENT:

Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales (HCC)

Cylchdaith rithiol o Golegau Amaethyddol yng Nghymru a chipolwg ar busnes Garddwriaeth yng Nghymru

Mae yng Nghymru saith o Golegau  Amaethyddol sy'n darparu cyrsiau  addysg bellach rhan-amser a llawn  amser ar draws amrediad o feysydd  pwnc sy'n cynnwys amaethyddiaeth, garddwriaeth, coedwigaeth a rheoli  amgylcheddol, blodeuwriaeth,  ceffylau, gofal anifeiliaid a llawer mwy.

Bydd llawer o bynciau ar gael o lefel 1 i lefel 3 yn cynnwys opsiynau dysgu seiliedig ar waith yn cynnwys prentisiaethau. Bydd y colegau'n rhoi cylchdaith dywysedig i chi o'u cyfleusterau a'r cyrsiau a gynigir a chipolwg ar y cyfleoedd gyrfa sy'n dilyn.

Bydd tîm garddwriaeth Tyfu Cymru Lantra yn amlinellu sut y mae hyfforddiant a datblygu wrth wraidd rhai o brif fusnesau garddwriaethol Cymru.

Sarah Allen Land-based Colleges Chair
Sarah Gould Project Manager

osmonds