Dyma stori ‘Sgarff Barti’ yn cael ei ddarllen gan Sion Wyn Hurford – Y Sioe

Dyma stori 'Sgarff Barti' yn cael ei ddarllen gan Sion Wyn Hurford. Yn y stori yma mae Barti'r ddafad yn gwisgo'i sgarff i bob man, ac mae gan bawb eu barn arni. Yn y diwedd ef yw'r arwr. Gwyliwch i ddarganfod sut!