SIOE FRENHINOL RITHIOL CFFI CYMRU

YFC Events

RHANNWCH SHARE:

Cffi YFC

SIOE FRENHINOL RITHIOL CFFI CYMRU

Mae Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru yn fudiad gwirfoddol i ieuenctid Cymru sy’n gweithredu yn ddwyieithog ledled y wlad.

Mae gan CFfI Cymru dros 5,000 o aelodau r hwng 10 a 26 mlwydd oed ar draws Gymru, trwy rwydwaith o 12 ffederasiwn sirol a 157 o glybiau. Croeso mawr i chi ymuno â ni i rannu eich atgofion o gystadlu yn y gorffennol ac i wylio rhaglen lawn o ddigwyddiadau drwy'r wythnos.

Gallwch ddibynnu ar aelodau CFfI Cymru i ddod â'r Sioe Fawr i'ch soffa!

 

11:00 Fideo Hyrwyddo Clwb / Club Promotion Video Fideo o’r holl gynigion o’r gystadleuaeth. Y Gystadleuaeth oedd i hyrwyddo eich Clwb eich hun.

A video of all entries from the competition. The Competition was to promote your own Club.
14:00 Goginio / Cookery Competition Fideo o’r holl gynigion o’r gystadleuaeth. Y Gystadleuaeth oedd i baratoi pryd o fwyd gan ddefnyddio Betysen yn benodol.

A video of all entries from the competition. The Competition was to prepare a meal by using specifically a Beetroot.
16:00 Fideo Rwtin Dawns Rithiol / Virtual Dance Routine Video Fideo o’r holl gynigion o’r gystadleuaeth.  Roedd aelodau i wneud Rwtin Dawns i eraill ei ddilyn.

A video of all entries from the competition. Members were to do a Dance Routine for others to follow.
18:00 Canlyniadau / Results Fideo o’r holl ganlyniadau 3 uchaf o gystadlaethau dydd Mawrth.

A video of all top 3 results from the Tuesday competitions.