inno cym
haylage
Professor Rainer Roehe

SHARE EVENT:

Farmers' Union of Wales

Farming Connect Knowledge Exchange Hub

Arloesi Diweddar mewn Ymchwil
Amaethyddol

Yr Athro Rainer Roehe, Coleg Gwledig Yr Alban (SRUC)
Microbïom y rwmen – meini prawf dethol newydd i leihau allyriadau methan a gwella effeithlonrwydd porthiant mewn gwartheg bîff

Yr Athro Jim McAdam, Prifysgol y Frenhines Belfast
Amaethgoedwigaeth – coed ar ffermydd a systemau da byw carbon niwtral

Dr Mariecia Fraser, IBERS, Prifysgol Aberystwyth
Elfennau ffermio ucheldir

Dr Sarah Morgan, Rothamsted Research
Rheoli tir glas a strategaethau pori arloesol


Professor Jim McAdam
Dr Mariecia Fraser
Dr Sarah Morgan
FUW Cymraeg