Prif Gylch: Cosaciaid yr Ukrain – Y Sioe

Mae Cosaciaid yr Ukrain yn dangos lefelau o farchogwriaeth nas gwelir gan lawer, gan daflu eu hunain mewn ffyrdd peryglus yn barhaus i ddiddanu'r dyrfa, cofiwch diwnio i mewn i'r un hwn!