Mynd i’r afael â’r Argyfwng Tai Gwledig

countryside housing
abi-kay

RHANNWCH SHARE:

12:30

90 Muned

Farmers' Union of Wales

Mynd i’r afael â’r Argyfwng Tai Gwledig

Bu cymunedau gwledig ar draws y Deyrnas Unedig dan bwysau oherwydd perchnogaeth ail gartrefi a’r effeithiau cysylltiedig ers degawdau, yn arbennig mewn ardaloedd ‘pot mêl’ megis Parciau Cenedlaethol.

Fodd bynnag, mae’r pandemig coronafeirws wedi cyflymu’r duedd, gan achosi chwyddiant cyflym ym mhrisiau tai a rhoi tai gwledig hyd yn oed ymhellach y tu hwnt i gyrraedd ariannol cymunedau gwledig ac amaethyddol. Ysgrifennodd UAC at Lywodraeth Cymru ddeuddeng mis yn ôl yn galw am gamau gweithredu i atal cynnydd anochel yn y pwysau ar dai gwledig o ganlyniad i’r pandemig coronafeirws, ers pa bryd y mae’r mater wedi dod yn realiti ac wedi taro’r penawdau cenedlaethol.

Yn y seminar hwn byddwn yn clywed am y problemau a’r profiadau mewn gwahanol rannau o Gymru, ac yn trafod atebion sydd ag iddynt fwy o ddychymyg na dim ond adeiladu mwy o dai.

Abi Kay - Prif Ohebydd Farmers Guardian

Tim Farron -  AS Cumbria a chyn-arweinydd  y Democratiaid Rhyddfrydol

Dyfrig Siencyn - Arweinydd Cyngor Sir Gwynedd a chyd-gadeirydd Fforwm Gwledig CLlLC

Rhys Tudur - Arweinydd Cyngor Tref Nefyn ac  ymgyrchydd Hawl i Fyw Adra

 

Dyfrig Siencyn - Arweinydd Cyngor Sir Gwynedd a chyd-gadeirydd Fforwm Gwledig CLlLC
Tim Farron - AS Cumbria a chyn-arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol
Rhys Tudur Arweinydd Cyngor Tref Nefyn ac ymgyrchydd Hawl i Fyw Adra