MONEY CYM Session 5 - Moneysense MAREN

MoneySense – dyfodol ariannol gwell i’ch plant

A ydych chi erioed wedi meddwl tybed sut i gychwyn sgwrs gyda’ch plant ynglŷn ag arian? Bydd y gweithdy rhyngweithiol hwn sydd wedi’i anelu at blant rhwng 8 a 12 mlwydd oed yn helpu rhieni i ddeall sut mae gweithgareddau addysgol yn ennyn diddordeb eu plant.

Bydd y gweithdy’n gwahodd eich plant i ddysgu am y gwahanol ffyrdd y gallant dalu a rheoli eu harian – a allant fforddio beth mae arnynt eisiau ei brynu mewn gwirionedd?!

Mae NatWest MoneySense yn rhaglen addysg ariannol am ddim sy’n anelu at helpu rhai 5-18 mlwydd oed yng Nghymru a thu hwnt tuag at ddyfodol ariannol gwell. Mae’r rhaglen wedi’i chreu gyda chymorth athrawon, rhieni a phobl ifanc. Mae hi wedi’i chysylltu’n uniongyrchol â’r Cwricwlwm Ysgol. Mae hi wedi derbyn Marc Safon Addysg Ariannol ac wedi’i hachredu gan Menter yr Ifanc.

Mae gan NatWest MoneySense ddewis gwych o adnoddau hwyliog ac addysgiadol i rieni a phobl ifanc eu defnyddio gartref y gellir dod o hyd iddynt ar www.mymoneysense.com

BVD_RoyalWelsh_EventPage