MARK CYM
nfu cymru
John Davies-nfu-cym

RHANNWCH:

NFU CYMRU

NFU Cymru mewn trafodaeth gyda'r Prif Weinidog

Yn dilyn seminar Brexit llwyddiannus gyda chynulleidfa niferus yn Sioe Frenhinol Cymru y llynedd, mae Prif Weinidog Cymru, Y Gwir Anrhydeddus Mark Drakeford AS, wedi cytuno'n garedig i ymuno gydag NFU Cymru unwaith eto ar gyfer seminar ar-lein ar ddydd Llun 20fed Gorffennaf am 11 y bore, ar yr hyn fyddai wedi bod yn ddiwrnod cyntaf Sioe Frenhinol Cymru 2020.

Er bod llawer wedi digwydd yn y flwyddyn ddiwethaf, does dim sicrwydd o ran beth fydd ein perthynas fasnachu gyda 27 gwlad yr UE ar ôl Rhagfyr 31ain 2020.

Yn ogystal â hyn oll, mae’r cwestiynau’n parhau ynghylch beth fydd cynnwys polisïau amaeth a bwyd Llywodraeth Cymru yn y dyfodol, yn enwedig o ystyried effaith y pandemig coronafeirws ar ein cadwyni cyflenwi

Mae NFU Cymru yn eich gwahodd i ymuno â'n Llywydd John Davies mewn trafodaeth gyda’r Prif Weinidog wrth iddynt ystyried y materion pwysig hyn.

mark d - dym