Merched y Wawr – Y Sioe

Dwy aelod o’r sefydliad yn rhannu eu profiadau a’u llwyddiant o gystadlu yng nghystadlaethau gwneud Torth o Fara a Gwaith Llaw yn Sioe Frenhinol Cymru.