Iechyd Meddwl – sut hwyl sydd arnoch?

Iechyd Meddwl – sut hwyl sydd arnoch?
Emyr-Wyn-Davies

RHANNWCH SHARE:

12:30

90 Muned

Farmers' Union of Wales

Iechyd Meddwl – sut hwyl sydd arnoch?

Fe wnaeth UAC ymrwymiad yn Sioe Frenhinol Cymru yn 2017 i gadw’r sbotolau ar faterion iechyd meddwl am gyhyd ag y mae’n parhau’n broblem yn ein cymunedau gwledig.

Wrth agosáu at y bumed flwyddyn o godi ymwybyddiaeth a gwneud popeth y gallwn i helpu i dorri’r stigma, rydym yn gofyn – sut hwyl sydd arnoch?

Ynghyd â’r prif elusennau ffermio yng Nghymru cawn olwg ar yr hyn sydd wedi newid, pa mor bell ydym wedi dod a pha broblemau sy’n dal i fod o hyd.

 

Kate Miles - DPJ Foundation / Sefydliad DPJ

Linda Jones - RABI

Wyn Jones - Tir Dewi

Mark Thomas - Farming Community Network / Rhwydwaith Cymuned Ffemio

Emyr Wyn Davies - FUW / UAC

Wyn Jones - Tir Dewi
Kate Miles - DPJ Foundation
Linda Jones - RABI
Mark Thomas