Grŵp Hollbleidiol Cymru Ar Gyfer Lletygarwch, Digwyddiadau Mawr a Busnesau Bwyd a Diod

RWAS / CAFC
Dave Chapman –  Director UK Hospitality Wales

RHANNWCH SHARE :

2yp

30 Muned

CAFC / RWAS
SteveHughson

Grŵp Hollbleidiol Cymru Ar Gyfer Lletygarwch, Digwyddiadau Mawr a Busnesau Bwyd a Diod

Mae Grŵp Lletygarwch Seneddol Hollbleidiol Cymru yn gweithio’n llwyddiannus ar y cyd â chynrychiolwyr y diwydiant lletygarwch yng Nghymru, i roi gwybod am wahanol faterion, hyrwyddo cyflogaeth a thwf sgiliau, helpu gyda materion a gedwir yn ôl a dathlu gwaith, cynhyrchion a chynigion premiwm y diwydiant.

Mae’r Grŵp yn darparu gwybodaeth am y busnesau unigol, eu sectorau a sut y gall y gwahanol sectorau weithio’n well yn gynaliadwy gyda’i gilydd i dyfu a mwyhau enillion, annog, ehangu a chadw cyflogaeth, denu ymgeiswyr newydd i gyflogaeth, datblygu’r sylfaen sgiliau a chynyddu proffil a chyfleoedd prynu mewn marchnadleoedd newydd yn y DU ac yn rhyngwladol – a sut y gall ein cynrychiolwyr etholedig yn etholaethau Cymru ac aelodau Tŷ’r Arglwyddi gyda diddordeb yng Nghymru gynorthwyo yn y broses yma a hyrwyddo eu cynhyrchion defnyddwyr a’u cynigion ymwelwyr.

Bydd y Grŵp, sy’n cael ei gadeirio gan Jessica Morden AS ac yn cael ei hwyluso gan Dave Chapman Cyfarwyddwr Gweithredol Lletygarwch y DU (Cymru), yn cyfarfod yn ystod y Sioe Rithiol, ble bydd panel sy’n cynnwys y canlynol yn trafod materion yn ymwneud yn arbennig â’r sector digwyddiadau, sy’n dal i fod yn un o’r rhai a effeithiwyd waethaf gan y pandemig Covid 19.

 

Ian Edwards – Chief Executive, Celtic Manor Resort /Prif W eithredwr, Gwesty’r Celtic Manor

Steve Hughson – Chief Executive, Royal Welsh Agricultural Society / Prif Weithredwr, Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

Ben Newby  - Tramshed, Cardiff / Tramshed, Caerdydd

Jessica Morden – MP for Newport East

Dave Chapman – Director UK Hospitality Wales

Anthony Rosser - Operations Director Lake Vyrnwy Hotel and Spa

Ian Edwards
Ben Newby
Anthony Rosser
Jessica Morden MP