sme cym
rural
SIWAN REES-CYM

Entrepreneuriaeth a BBaChau yng Nghymru Wledig

A yw hyn yn gychwyn chwyldro gwledig? A welwn ni fwy o fusnesau'n symud i'n lleoliadau gwledig yng Nghymru?

Mae yna nifer o fanteision o fod yn fusnes â lleoliad gwledig. Ar wahân i fod yng nghanol prydferthwch naturiol Cymru, mae busnesau mewn ardaloedd mwy anghysbell wedi profi bod defnyddio dylanwad eu cymunedau yn gallu helpu o ran cydweithio a gyrru twf busnes.

Ond pa wahaniaeth, os o gwbl, fydd yr argyfwng Covid-19 yn ei wneud i'n heconomi wledig yn y tymor canolig a’r tymor hir? Pa wobrwyon fydd yna i'r perchnogion busnes hynny sydd â'r hyder i redeg busnes sy’n heini ac sy’n cael ei gefnogi gan rym technoleg?

Ymunwch â Siwan Rees, Rheolwr Datblygu Entrepreneuriaid NatWest yng Nghymru, wrth iddi sgwrsio â Rob Basini, Rheolwr Datblygu yn Ffederasiwn y Busnesau Bach, Angharad Harding, Rheolwr Busnes Hwb Menter Ffocws yng Nghaerfyrddin a Josh Winfield Rheolwr Adeiladydd Busnes NatWest.

vimeo-video-thumbnail
Josh Winfield-cym
Rheolwr Datblygu-bob cym
angh Hwb Menter Ffocws-cym

osmonds