FUTURE ENV CYM
cla-ad
rory-cym

DIGWYDDIAD RHANNU:

cla-cymru

Dyfodol yr amgylchedd: Partneriaeth gref â busnes

Yn awr yn fwy nag erioed mae'n hanfodol fod rheoli busnes yn cael ei gynnal trwy lens rheoli'r amgylchedd.

Mae'r digwyddiad hwn yn dod â meddylwyr allweddol o bob rhan o fyd busnes a'r amgylchedd at ei gilydd a byddant yn amlygu'r materion allweddol y mae angen inni eu cofleidio ar ôl Covid.

Dewch i ymuno yn y drafodaeth a helpu i lunio ein dyfodol.

 

andy m cym
Yr Athro Terry Marsden-TERRY
Huw Thomas-WELSH
Huw Pendleton-WELSH
mark-cym
jane

osmonds