Sioe Rithiol Frenhinol Cymru 2021
Cystadlaethau, arddangosfeydd, coginio darllen a llawer mwy

DYDD MERCHER

Ymunwch â'r trafodaethau busnes canlynol sy'n digwydd heddiw yn ystod ein sioe rithiol

Merched Y Wawr

Mam a Merch: Eirwen ac Eiry Williams

Sesiwn yn holi Mam a Merch – Eirwen ac Eiry Williams. Eirwen Williams yn Gyfawrwyddwr i gwmni Menter a Busens ac yn gyfrifol am reoli Cyswllt Ffermio yn ogystal a helpu i redeg y fferm adref. Y ferch Eiry yn gweithio ar brosiect ymchwil ar y cyd rhwng IBERS a Hybu Cig Cymru ac wrth gwrs yn helpu adref ar y fferm!
EDRYCHWCH
FUWIS

Amddiffyn eich busnes, Amddiffyn eich teulu – canolbwyntio ar ddiogelwch fferm

Mae’n deg dweud bod gan ffermio ffordd bell i fynd i wella ei record iechyd a diogelwch. Ymunwch â ni wrth i ni drafod dyfodol diogelwch fferm yng Nghymru a thu hwnt gydag arbenigwyr blaenllaw’r diwydiant ac amlygu pa gamau y gallwch eu cymryd i amddiffyn eich hun, eich teulu a’ch busnes.
EDRYCHWCH
Elin Jones MS

Mewn trafodaeth gyda’r Llywydd Elin Jones AS

Bydd John Davies, Llywydd NFU Cymru mewn trafodaeth gydag Elin Jones AS
EDRYCHWCH

Arweinyddiaeth Sioe Frenhinol Cymru

Trafodaeth hwylusedig gydag alumni blaenorol yr Academi Amaeth, y Noddwyr a’r Hwylusydd i lansio Rhaglen Arweinyddiaeth newydd Sioe Frenhinol Cymru, sy’n bartneriaeth rhwng CAFC a Sir Nawdd Morgannwg.
EDRYCHWCH
Cffi YFC

SIOE FRENHINOL RITHIOL CFFI CYMRU

Croeso mawr i chi ymuno â ni i rannu eich atgofion o gystadlu yn y gorffennol ac i wylio rhaglen lawn o ddigwyddiadau drwy’r wythnos.
EDRYCHWCH
Dairy Sheep farming webinar

Opsiynau deunydd gorwedd gwahanol i ddefaid

Cyswllt Ffermio Opsiynau deunydd gorwedd gwahanol i ddefaid
EDRYCHWCH
Dairy Sheep farming webinar

Ganwyd yn ffermwr neu ganwyd ar fferm?

Cyswllt Ffermio
Ganwyd yn ffermwr neu ganwyd ar fferm?
EDRYCHWCH
RWAS Competitions

Canlyniadau Cystadleuaeth CAFC

Categorïau cystadlu:
Prosiect Gardd Gynaliadwy
Gwaith Haearn Addurnol
Cystadleuaeth Trinwyr Ifanc
Gystadleuaeth 3 bisged addurnedig â thema ‘Gwenyn’
Cystadleuaeth yr Anifail Ffrwyth neu Lysieuyn Mwyaf Creadigol
EDRYCHWCH
Welsh Local Government Association’s Rural Forum

Trafodaeth Ddigidol ar ddatblygu ‘Gweledigaeth ar gyfer Cymru Wledig’

Trafodaeth Ddigidol gyda Carwyn Jones, Cllr Dyfrig Siencyn a Cllr Rosemary Harris

EDRYCHWCH