Sioe Rithiol Frenhinol Cymru 2020
Cystadlaethau, arddangosfeydd, coginio darllen a llawer mwy

Rhag ofn i chi ei golli

Ail-Redeg: Agoriad Swyddogol

Mae’n anrhydedd mawr i groesawu Tywysog Cymru i agor y Sioe Rithiol. Cawn hefyd anerchiad gan Gyfarwyddwr y Sioe, Yr Archesgob a Chadeirydd Cyngor Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.
EDRYCHWCH

Arddangosfa Prif Gylch: Bolddog Action Bikes – Y Sioe

EDRYCHWCH

Brecwast Rhithiol Hybu Cig Cymru gyda’r Gweinidog Lesley Griffiths

Mae brecwast Hybu Cig Cymru ar fore cyntaf Sioe Frenhinol Cymru yn uchafbwynt traddodiadol sy’n aml yn gosod yr agenda ar gyfer newyddion yr wythnos.
EDRYCHWCH

Sesiwn Ymarfer Corff – Y Sioe

Ymunwch â sesiwn ymarfer corff hwyliog i’r teulu cyfan o’r Pentref Chwaraeon yn Sioe Frenhinol Cymru.
EDRYCHWCH

Moch – Y Sioe

Dewch i gwrdd â’r arddangoswyr a’r beirniaid i gael golwg y tu ôl i’r llenni ar y gwaith sy’n digwydd i arddangos yn Sioe Frenhinol Cymru.

 

EDRYCHWCH

Amser Stori i Blant – Y Sioe

Elin Jones, cyflwynydd rhaglen “CYW” ar S4C yn darllen stori o’r enw “Antur Wyllt Bolgi”.
EDRYCHWCH
in your garden

Gareth Davies: Yn eich Gardd – Y Sioe

Yn yr ardd gyda Phrif Stiward Adrannol y Arddwriaeth

EDRYCHWCH

Natwest – Anelu’n Uwch: Herio Merched i Feddwl yn Wahanol

Yn ystod y sgwrs NatWest Dream Bigger hon, byddwch yn clywed am raglen sy’n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau entrepreneuraidd trosglwyddadwy mewn merched 16-18 mlwydd oed ar draws Cymru.
EDRYCHWCH
The Samaritans

Taith Ystafell Dlysau – Y Sioe

Ystafell Dlysau’r Gymdeithas ydy prif ogoniant y Gymdeithas a’r cystadleuwyr hynny sy’n ddigon ffodus i ddal tlws i fyny yn yr awyr yn y sioe yn Llanelwedd.
EDRYCHWCH
Aerial View Of The Show at Llanelwedd

Prosiectau Safle’r Gymdeithas – Y Sioe

Mae maes y sioe dros 150 erw , ac yn cael ei gynnal a chadw drwy’r flwyddyn gyda sawl prosiect mawr yn cael eu cyflawni. Cewch weld diweddariad tu ôl i’r llenni ar y prosiectau diweddaraf.
EDRYCHWCH

Stoc+: yr hyn a ddysgwyd hyd yn hyn

Bydd Dr Rebekah Stuart o HCC yn esbonio’r hyn sydd wedi digwydd hyd yn hyn yn y prosiect Stoc+.
EDRYCHWCH

Mêl – Y Sioe

Cewch gipolwg ar adran Fêl y sioe a’r hyn y mae cadw gwenyn yn ei olygu.
EDRYCHWCH
tug of war

Tynnu Rhaff – Y Sioe

Mwynhewch un o ddigwyddiadau corfforol mwyaf cystadleuol y sioe, yn llawn timau ifanc brwd yn brwydro i fod yn Bencampwyr Tynnu Rhaff wythnos y Sioe
EDRYCHWCH

Holi’r Academi

Panel o gyn-aelodau yr Academi Amaeth yn trafod eu profiadau o fod yn rhan o’r rhaglen a’u dyheadau o fewn y byd amaeth.
EDRYCHWCH

Y Gadwyn Fwyd Cig Coch – Tebyg i beth fydd yn y dyfodol?

Bydd y seminar hwn yn canolbwyntio ar y gwersi a ddysgwyd dros y misoedd diwethaf a’r hyn sydd angen inni ei wneud i symud ymlaen fel diwydiant.
EDRYCHWCH

Artistiaid y Bandstand – Y Sioe

Eisteddwch yn ôl, ymlaciwch a mwynhewch cerddoriaeth gan Lowri Evans a Lee Mason, Sorela, Clive Edwards a’r Welsh Whisperer.
EDRYCHWCH

Montage o Glipiau Teledu – Y Sioe

Cyfle i wylio a mwynhau gwledd o glipiau fideos yn portreadu’r Sioe dros y blynyddoedd diwethaf.
EDRYCHWCH
Butter Making

Cynnyrch Llaeth: Sut i wneud menyn – Y Sioe

Arddangosiad o sut i wneud menyn gan un o’n cystadleuwyr.
EDRYCHWCH
Aerial View Of The Show at Llanelwedd

Prif Gylch Arddangos: Jean Fancois – Y Sioe

EDRYCHWCH

Natwest – Entrepreneuriaeth a BBaChau yng Nghymru Wledig

Ymunwch â Siwan Rees, Rheolwr Datblygu Entrepreneuriaid NatWest yng Nghymru, wrth iddi sgwrsio â Rob Basini, Rheolwr Datblygu yn Ffederasiwn y Busnesau Bach, Angharad Harding, Rheolwr Busnes Hwb Menter Ffocws yng Nghaerfyrddin a Josh Winfield Rheolwr Adeiladydd Busnes NatWest.
EDRYCHWCH

Arloesi Diweddar mewn Ymchwil Amaethyddol

Arloesi Diweddar mewn Ymchwil Amaethyddol
EDRYCHWCH

Cystadleuaeth Rygbi 7 bob ochr – Y Sioe

Cyfle i edrych yn ôl a mwynhau uchafbwyntiau cystadleuaeth Rygbi 7 bob ochr CFfI Cymru.
EDRYCHWCH
Cneifio

Cneifio – Y Sioe

Erioed wedi meddwl tybed sut mae defaid yn cael eu cneifio? Neu ag eisiau dod i wybod mwy am y broses, yna tiwniwch i mewn a gweld pencampwyr Cymru, sgiliau cneifio a thrin gwlân ar waith.
EDRYCHWCH

Beth sydd mor wahanol am ‘borc’ o Gymru?

Bydd y sesiwn yma yn rhoi cyflwyniad i’r diwydiant porc yng Nghymru, yn rhoi cyfle i glywed gan gigyddion a chynhyrchwyr sydd wedi ennill gwobrau, a chynnig syniadau am ryseitiau.
EDRYCHWCH
FUW Cymraeg

Canlyniadau CFfI Cymru

Croeso mawr i chi ymuno â ni i rannu eich atgofion o gystadlu yn y gorffennol ac i wylio rhaglen lawn o ddigwyddiadau drwy’r wythnos. Gallwch ddibynnu ar
aelodau CFfI Cymru i ddod â’r Sioe Fawr i’ch soffa!
EDRYCHWCH

Cystadleuaeth “Rose Bowl” Sefydliad y Merched – Y Sioe

Fideo yn hyrwyddo cystadleuaeth “ Rose Bowl” (cynnyrch a gwaith llaw) Sefydliad y Merched yn Sioe Frenhinol Cymru.  Mae’n esbonio gwahanol agweddau o’r gystadleuaeth ac yn dangos lluniau o’r ceisiadau buddugol dros y blynyddoedd diwethaf.
EDRYCHWCH

Gwartheg – Y Sioe

Dewch i gwrdd gyda’r arddangoswyr â’r beirniaid i gael golwg tu ôl i’r llenni ar y gwaith paratoi sy’n digwydd i arddangos yn Sioe Frenhinol Cymru.
EDRYCHWCH

Pencampwyr y sioe

START: 22 Gorffennaf, 4:00pm
END: 22 Gorffennaf, 6:00pm
EDRYCHWCH

Defaid – Y Sioe

Dewch i gwrdd gyda’r arddangoswyr â’r beirniaid i gael golwg tu ôl i’r llenni ar y gwaith paratoi sy’n digwydd i arddangos yn Sioe Frenhinol Cymru.
EDRYCHWCH

Geifr – Y Sioe

Dewch i gwrdd gyda’r arddangoswyr â’r beirniaid i gael golwg tu ôl i’r llenni ar y gwaith paratoi sy’n digwydd i arddangos yn Sioe Frenhinol Cymru.
EDRYCHWCH

Moch – Y Sioe

Dewch i gwrdd gyda’r arddangoswyr â’r beirniaid i gael golwg tu ôl i’r llenni ar y gwaith paratoi sy’n digwydd i arddangos yn Sioe Frenhinol Cymru.
EDRYCHWCH

Merched y Wawr – Y Sioe

Dwy aelod o’r sefydliad yn rhannu eu profiadau a’u llwyddiant o gystadlu yng nghystadlaethau gwneud Torth o Fara a Gwaith Llaw yn Sioe Frenhinol Cymru.
EDRYCHWCH

Llysiau Mawr Kev – Y Sioe

Ymunwch â Kevin Forty am daith rithiol o’i lysiau enfawr sydd wedi torri record y byd.
EDRYCHWCH

Hedge Laying – Y Sioe

EDRYCHWCH
Aerial View Of The Show at Llanelwedd

Lady Ambassador 50 o Flynyddoedd – Y Sioe

Cymerwch gip olwg ar y daith dros y 50 mlynedd diwethaf o Frenhines Sioe Frenhinol Cymru i Lysgenhades y Gymdeithas.
EDRYCHWCH
Aerial View Of The Show at Llanelwedd

Lady Ambassador 50 o Flynyddoedd – Y Sioe

Cymerwch gip olwg ar y daith dros y 50 mlynedd diwethaf o Frenhines Sioe Frenhinol Cymru i Lysgenhades y Gymdeithas.
EDRYCHWCH