Sioe Rithiol Frenhinol Cymru 2021
Cystadlaethau, arddangosfeydd, coginio darllen a llawer mwy

DYDD IAU

Ymunwch â'r trafodaethau busnes canlynol sy'n digwydd heddiw yn ystod ein sioe rithiol

Merched Y Wawr

Mam a Merch: Eurgain Jones a Eiddwen Hughes

Sesiwn yn holi Mam a Merch – Eurgain Jones a Eiddwen Hughes. Hanes Eurgain yn rhedeg fferm a’i merch Eiddwen yn ei llwyddiant ym myd y ceffylau.
EDRYCHWCH
Mental Health - how are you doing?

Iechyd Meddwl – sut hwyl sydd arnoch?

Ynghyd â’r prif elusennau ffermio yng Nghymru cawn olwg ar yr hyn sydd wedi newid, pa mor bell ydym wedi dod a pha broblemau sy’n dal i fod o hyd.
EDRYCHWCH
Cffi YFC

SIOE FRENHINOL RITHIOL CFFI CYMRU

Croeso mawr i chi ymuno â ni i rannu eich atgofion o gystadlu yn y gorffennol ac i wylio rhaglen lawn o ddigwyddiadau drwy’r wythnos.
EDRYCHWCH

Grŵp Hollbleidiol Cymru Ar Gyfer Lletygarwch, Digwyddiadau Mawr a Busnesau Bwyd a Diod

Bydd y Grŵp, sy’n cael ei gadeirio gan Jessica Morden AS ac yn cael ei hwyluso gan Dave Chapman Cyfarwyddwr Gweithredol Lletygarwch y DU (Cymru), yn cyfarfod, ble bydd y banel yn trafod materion yn ymwneud yn arbennig â’r sector digwyddiadau, sy’n dal i fod yn un o’r rhai a effeithiwyd waethaf gan y pandemig Covid 19.
EDRYCHWCH
RWAS Competitions

Canlyniadau Cystadleuaeth CAFC

Categorïau cystadlu:
Prosiect Gardd Gynaliadwy
Gwaith Haearn Addurnol
Cystadleuaeth Trinwyr Ifanc
Gystadleuaeth 3 bisged addurnedig â thema ‘Gwenyn’
Cystadleuaeth yr Anifail Ffrwyth neu Lysieuyn Mwyaf Creadigol
EDRYCHWCH

Effeithlonrwydd pesgi wyn

Cyswllt Ffermio
Effeithlonrwydd pesgi wyn
EDRYCHWCH
Reduce the use of antibiotics

Lleihau’r defnydd o wrthfiotiogau

Cyswllt Ffermio
Lleihau’r defnydd o wrthfiotiogau
EDRYCHWCH
Chris Davies Introduces the RWAS Autumn Equine Show 2021

Sioe Geffylau yr Hydref CAFC

Mae Chris Davies yn cyflwni y sioe sbesial, Sioe Geffylau yr Hydref CAFC
EDRYCHWCH

Cloi’r Sioe

Gan John T Davies Cadeirydd Bwrdd y Cyfarwyddwyr
EDRYCHWCH