Sioe Rithiol Frenhinol Cymru 2021
Cystadlaethau, arddangosfeydd, coginio darllen a llawer mwy

DYDD MAWRTH

Ymunwch â'r trafodaethau busnes canlynol sy'n digwydd heddiw yn ystod ein sioe rithiol

Merched Y Wawr

Mam a Merch: Margiad a Catrin Davies

Sesiwn yn holi Mam a Merch – Margiad a Catrin Davies o ochrau Cerrigydrudion. Margiad wedi gwneud amryw swyddi drwy ei bywyd ond mae ffermio yn agos at ei chalon. Catrin y ferch bellach wedi mynd mewn i fyd Milfeddyg.
EDRYCHWCH

Sut mae arferion ffermio yn dylanwadu ar ansawdd bwyta cig eidion

Bydd Deanna Jones (Hybu Cig Cymru) yn manylu ar sut y mae geneteg, iechyd a thrin yn gallu dylanwadu ar ansawdd bwyta cig eidion o bersbectif gwyddor cig a bydd Tim Rowe (Celtic Pride) yn rhoi barn y prosesydd am effaith perfformiad gwael yn y meysydd hyn ar anifeiliaid a gyflwynir i’w lladd.
EDRYCHWCH
Y Senedd

Cyflwyniad i Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Gyda’r Chweched Senedd bellach wedi’i sefydlu, mae hwn yn gyfle i gwrdd ag aelodau newydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig. Ymunwch â’r Aelodau a nifer o randdeiliaid wrth iddynt drafod meysydd blaenoriaeth i’r dyfodol a dewch i ganfod sut y gallwch chi ddweud eich dweud gydag ymgynghoriad sy’n lansio cyn bo hir.
EDRYCHWCH
Welsh-meat

Rhagolygon ar gyfer cig coch yn y dyfodol

EDRYCHWCH
FUW Food and the environment

Cynhyrchu bwyd a gofalu am yr amgylchedd

Yn y seminar hon archwiliwn y gwersi y mae’r pandemig wedi’u dysgu inni, trafodwn ba fesurau sydd angen eu rhoi yn eu lle i ddiogelu cynhyrchwyr bwyd a chwsmeriaid ac archwiliwn a yw strategaethau lleol gyda rhagolwg byd-ean yn allweddol i ddiogelu’r cyflenwad bwyd.
EDRYCHWCH
Treefelling

CAFC Cystadleuaeth cwympo a thrin coed

Bob blwyddyn mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn cynnal cystadleuaeth cwympo a thrin coed â llif gadwyn rywle allan yng nghoetiroedd Cymru.
EDRYCHWCH
Cffi YFC

SIOE FRENHINOL RITHIOL CFFI CYMRU

Croeso mawr i chi ymuno â ni i rannu eich atgofion o gystadlu yn y gorffennol ac i wylio rhaglen lawn o ddigwyddiadau drwy’r wythnos.
EDRYCHWCH
Dairy Sheep farming webinar

Gweminar ffermio defaid godro

Cyswllt Ffermio Gweminar ffermio defaid godro
EDRYCHWCH
RWAS Competitions

Canlyniadau Cystadleuaeth CAFC

Categorïau cystadlu:
Prosiect Gardd Gynaliadwy
Gwaith Haearn Addurnol
Cystadleuaeth Trinwyr Ifanc
Gystadleuaeth 3 bisged addurnedig â thema ‘Gwenyn’
Cystadleuaeth yr Anifail Ffrwyth neu Lysieuyn Mwyaf Creadigol
EDRYCHWCH
Welsh Cob

‘Tom and Sprightly’: Dr Wynne Davies yn sgwrsio gyda David S. Davies

Ymunwch â Dr Wynne Davies (M.B.E., FRAgS) wrth iddo gael ei gyfweld gan ei fab David a dwyn i gof hanes, cymeriadau ac enillwyr tlws nodedig ‘Tom and Sprightly’ yn ystod yr hanner can mlynedd diwethaf yn Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru
EDRYCHWCH