Cystadleuaeth “Rose Bowl” Sefydliad y Merched – Y Sioe

Fideo yn hyrwyddo cystadleuaeth “ Rose Bowl” (cynnyrch a gwaith llaw) Sefydliad y Merched yn Sioe Frenhinol Cymru.
Mae’n esbonio gwahanol agweddau o’r gystadleuaeth ac yn dangos lluniau o’r ceisiadau buddugol dros y blynyddoedd diwethaf.