Cystadleuaeth Gwaith Haearn Addurnol

Mae cystadleuaeth Creadigaethau Gwaith Haearn Addurniadol y Cyfnod Clo yn gyfle i unrhyw un gymryd rhan yn y sioe rithiol. Yn arddangos yr adrannau Pedoli a Gwaith Haearn yn y sioe, mae’n rhyfeddol gweld beth ellwch chi ei greu o ddarnau o fetel ac o bedolau hefyd.

Mae’r rheolau ar gyfer y gystadleuaeth fel a ganlyn:
–       Anfonwch lun atom o’ch creadigaeth
–       Rhaid iddo fod wedi’i wneud o waith llaw ac nid wedi’i brynu fel eitem orffenedig
–       Mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw un o unrhyw oed
Gweler ein cynigion isod

Callie Davies Ironwork