Cystadleuaeth 3 Bisged Addurnedig â thema ‘Gwenyn’ CAFC

Mae’r gystadleuaeth 3 bisged addurnedig â thema ‘Gwenyn’ yn gyfle i blant gymryd rhan mewn gweithgareddau yn y gegin. Mae pa un a ydych wedi addurno Gwenyn ar eich bisgedi neu wedi gwneud bisgedi siâp Cwch Gwenyn yn fater i chi yn llwyr. Diben y gystadleuaeth yw arddangos yr adran Fêl sy’n cael ei chynnal yn ystod Sioe Frenhinol Cymru.

bee biscuit entry from Caleb

bee biscuits from roxy-marie