HILL RAM
SHEEP
HCC’s Industry Development and Relations Manager John Richards

SHARE EVENT:

Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales (HCC)

Hill Ram Scheme at Home

Bydd John Richards o HCC yn cadeirio trafodaeth rhwng y genetegydd Dr Janet Roden ac un o Ddiadelloedd Arweiniol y Cynllun Hyrddod Mynydd Rhidian Glyn am sut mae’r Cynllyn a’r defnydd o wella geneteg wedi bod o fudd i’w fusnes fferm.

Mae’r Cynllun Hyrddod Mynydd yn rhan o raglen 5 mlynedd HCC, y Rhaglen Datblygu Cig Coch a chaiff gefnogaeth gan Raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 - 2020, ag arian gan y Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Dr Janet Roden
Rhidian Glyn

BVD Advert