PAST CYM
LAMB

SHARE EVENT:

farming-connect-002

Cynhyrchu cig eidion ac oen ar borfa

Fideo o astudiaeth achos rhaglen ‘Rhagori ar Bori’.

Mae Aled Picton Evans, Rest Farm, Henllan Amgoed, Hendy-gwyn yn un o aelodau grŵp uwch Rhagori ar Bori. Y brif fenter yn Rest Farm yw uned magu a gorffen cig eidion o’r fuches odro sy'n ceisio lleihau cost cynhyrchu trwy laswellt wedi'i bori.

rws ad Alligator