CYM RED MEAT
red meat
Elwen Roberts

SHARE EVENT:

Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales (HCC)

Cynaliadwyedd a chig coch y ‘Ffordd Gymreig’

Ry'n ni'n cael ein llethu gan negeseuon camarweiniol o'r cyfryngau am effaith magu anifeiliaid ar yr amgylchedd. Mae'r ffyrdd y mae gwartheg a defaid yn cael eu magu yng Nghymru yn wahanol iawn i'r arferion gwael mewn rhai llefydd eraill yn y byd. Yn y sesiwn yma byddwn yn clywed gan ffermwyr am sut y megir anifeiliaid yn gynaliadwy, a bydd cyngor ar gael gafael ar fwyd lleol er mwyn creu prydau teuluol bendigedig.

 

Caryl Hughes
men
Richard Roderick

harper adams