gens cym
FARMING TRACTOR
Comisiynydd Cenedlaethau'r SOPHIE

SHARE EVENT:

future generations commissioner for wales

Cenhedlaethau'r Dyfodol: Amaeth a Cymru Wledig yn 2050

Roedd Cymru ar flaen y gad pan gafodd Comisiynydd Cenhedlaethau'r Dyfodol ei hapwyntio i sicrhau lles rheini sydd eisioes heb eu geni wrth i Lywodraeth Cymru lunio polisiau.

Dyna'r uchelgais oedd gan aelodau Fforwm Ieuenctid CAFC pan benderfynwyd newid yr enw i Bwyllgor Cenhedlaethau'r Dyfodol.

Mae'r digwyddiad yma yn gyfle i holi am beth yw gweledigaeth y comisiynydd, Sophie Howe, ar gyfer cefn gwlad Cymru, ac hefyd i weld sut mae aelodau'r pwyllgor ac arweinwyr ifanc eraill yn y diwydiant yn gweld amaeth yn datblygu dros y 30 mlynedd nesaf.

O'r amgylchedd, i dechnoleg a bywyd yng Nghymru wledig, mae digon i'w drafod ac mae'r digwyddiad yn gaddo bod yn un heriol a diddorol wrth i ni edrych i'r dyfodol.

Cyfle i holi am beth yw gweledigaeth y comisiynydd Sophie Howe, ar gyfer cefn gwlad Cymru.

Non Williams-CYM
Tom Allison-CYM
Abi Reader -CYM
TELERI JONES-CYM

BVD Advert