Cystadleuaeth y Tywyswyr Ifanc

Mae cystadleuaeth y Tywyswyr Ifanc yn gyfle i’r genhedlaeth nesaf o arddangoswyr arddangos eu hunain a’u stoc. Mae’r rheolau ar gyfer y gystadleuaeth fel a ganlyn: –       Mae’r fideo i fod rhwng 1-2 funud o hyd –       Cofiwch recordio’r fideo mewn gogwydd tirlun –       Rhaid i’r fideo gynnwys: chi yn dangos eich anifail neu anifail…

Read More

The Young Handlers competition

The Young Handlers competitions is an opportunity for the next generation of showmen and women to showcase themselves and their stock Rules for the competition are as follows: – The video is to be between 1-2 minutes long – Remember to record the video in landscape orientation – The video must include; you showing your…

Read More

Osian Gwyn Jones yn derbyn Gwobr Myfyriwr CAFC/IBERS ar gyfer 2021

Osian Gwyn Jones  2021 IBERS Award

Osian Gwyn Jones yn derbyn Gwobr Myfyriwr CAFC/IBERS ar gyfer 2021 Gwobr CAFC am y Myfyriwr Amaethyddiaeth Gorau yn Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig, Prifysgol Aberystwyth. Rhaid i ymgeiswyr fod wedi astudio Amaethyddiaeth neu raglen gydag elfen sylweddol o Amaethyddiaeth i lefel Gradd, Diploma neu Dystysgrif a dylent fod wedi’u geni a’u magu…

Read More

The Best Up-Cycled Sustainable Garden Project

The Best Up-Cycled Sustainable Garden Project competition is an opportunity for those that are keen to re-use and recycle to get creative outdoors in the Garden. Have you made any new pieces for your garden using recyclable items, send us your pictures of your new plant pots to hanging baskets that you have created. Rules…

Read More

Y Prosiect Gardd Gynaliadwy Orau

Mae cystadleuaeth y Prosiect Gardd Cynaliadwy Uwchgylchedig Gorau yn gyfle i’r rheini sy’n awyddus i ailddefnyddio ac ailgylchu i fod yn greadigol y tu allan yn yr Ardd. A ydych chi wedi gwneud unrhyw ddarnau newydd ar gyfer eich gardd gan ddefnyddio eitemau ailgylchadwy, anfonwch eich lluniau atom o’r potiau planhigion i’r basgedi crog newydd…

Read More

The Ornamental Ironwork Lockdown Creations Competition

The Ornamental Ironwork Lockdown Creations competition is an opportunity for anyone to get involved with the virtual show. Showcasing the Farriery and Ironworks sections at the show it is amazing to see what you can create from pieces of metal and also from horseshoes. Rules for the competition are as follows: – Send us a…

Read More

Cystadleuaeth Gwaith Haearn Addurnol

Mae cystadleuaeth Creadigaethau Gwaith Haearn Addurniadol y Cyfnod Clo yn gyfle i unrhyw un gymryd rhan yn y sioe rithiol. Yn arddangos yr adrannau Pedoli a Gwaith Haearn yn y sioe, mae’n rhyfeddol gweld beth ellwch chi ei greu o ddarnau o fetel ac o bedolau hefyd. Mae’r rheolau ar gyfer y gystadleuaeth fel a…

Read More

The Most Creative Fruit or Vegetable Animal competition

The Most Creative Fruit or Vegetable Animal competition

The Most Creative Fruit or Vegetable Animal competition is an opportunity for our younger competitors to get creative at home with the simplest of items that you have in the kitchen. Whether you use a bright white curly cauliflower or some deep shiny red tomatoes, send us a picture of your best and unusual creation.…

Read More

ystadleuaeth Anifail Ffrwyth neu Lysieuyn Mwyaf Creadigol CAFC

The Most Creative Fruit or Vegetable Animal competition

Mae cystadleuaeth yr Anifail Ffrwyth neu Lysieuyn Mwyaf Creadigol yn gyfle i’n cystadleuwyr iau fod yn greadigol gartref gyda’r symlaf o’r pethau sydd gennych yn y gegin. Pa un a fyddwch yn defnyddio blodfresychen grych wen lachar neu rywfaint o domatos coch disglair dwfn, anfonwch lun atom o’ch creadigaeth orau a mwyaf anarferol.

Read More