YFC Members Celebrate Winning Pig Rearing Competition

Six members of YFC Wales were announced winners today and will be starting a new career in pig rearing this September as part of an initiative by Menter Moch Cymru and Wales YFC. The winners were announced on Wednesday at the RWAS Virtual Royal Welsh Show. The six individuals that were hailed winners and will…

Read More

Enillwyr Cystadleuaeth Menter Moch Cymru a Cffi Cymru Yn Dathlu

Bydd chwech o aelodau ffermwyr Ifanc Cymru yn cychwyn magu moch mis Medi eleni wedi iddynt ennill Cystadleuaeth Pesgi Moch Menter Moch Cymru a Cffi Cymru. Cafodd y cyhoeddiad ynglŷn â’r enillwyr ei wneud heddiw yn y CAFC Sioe Frenhinol Rithiol. Dylan Phillips from Bwlch y Rhandir, Llangwyryfon, Eiry Williams of Ty Newydd Langwyryfon, Luned…

Read More

Clamp and Big Bale Silage Competitions 2021

silage

The 2021 All Wales Clamp and Big Bale Silage Competitions run in conjunction with the Royal Welsh Agricultural Society and the Federation of Welsh Grassland Societies, this year again seen some top-quality silage produced by many of the best silage growers from across Wales. Every year both silage competitions are open to all members of…

Read More

Cystadlaethau Silwair Cladd a Byrnau Mawr 2021

silage

Mae Cystadlaethau Silwair Cladd a Byrnau Mawr Cymru Gyfan 2021 sy’n cael eu rhedeg ar y cyd gyda Chymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a Ffederasiwn Cymdeithasau Tir Glas Cymru, wedi gweld silwair o’r safon uchaf yn cael ei gynhyrchu eto eleni gan lawer o’r tyfwyr silwair gorau o bob cwr o Gymru. Bob blwyddyn mae’r ddwy…

Read More

RWAS Harper Cymry Student of the Year Award 2021

RWAS Harper Cymry Student of the Year Award 2021

A student inspired to develop her skills as a livestock geneticist after success at the Welsh Winter Fair has been named as Harper Cymry/Royal Welsh Agricultural Society Student of the Year 2021. Luned Jones, a final year BSc (Hons) Bioveterinary Science student from Llanwnnen in West Wales, was chosen as this year’s recipient of the…

Read More

Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn Harper Cymry CAFC 2021

RWAS Harper Cymry Student of the Year Award 2021

Mae myfyrwraig a ysbrydolwyd i ddatblygu ei sgiliau fel genetegydd da byw ar ôl llwyddiant yn Ffair Aeaf Cymru wedi’i henwi’n Fyfyriwr Harper Cymry/ Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru y Flwyddyn 2021. Dewiswyd Luned Jones, myfyrwraig BSc (Anrh) blwyddyn olaf mewn Gwyddor Biofilfeddygol o Lanwnnen yng Ngorllewin Cymru, fel y sawl i dderbyn y wobr eleni.…

Read More

FWGS Grassland Management Competition 2021

Trefnant Hall wins Grassland Management Award for 2021 The 2021 All Wales Grassland Management Competition run by the Federation of Welsh Grassland Societies in conjunction with the Royal Welsh Agricultural Society and kindly sponsored by HSBC is a very strongly contested competition; and despite recent circumstances, this year was no exception. The final victorious nod…

Read More

Gwobr Rheoli Tir Glas ar gyfer 2021

Marc Jones, FWGS Grassland Management Competition winner 2021

Trefnant Hall yn ennill Gwobr Rheoli Tir Glas ar gyfer 2021 Mae Cystadleuaeth Rheoli Tir Glas Cymru Gyfan 2021, sy’n cael ei rhedeg gan Ffederasiwn Cymdeithasau Tir Glas Cymru ar y cyd â Chymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ac yn cael ei noddi’n garedig gan HSBC, yn gystadleuaeth y mae cystadlu brwd ynddi; ac er gwaethaf…

Read More

The 3 decorated ‘Bee’ themed biscuits competition

bee biscuits

The 3 decorated ‘Bee’ themed biscuits competition is an opportunity for children to get involved with activites in the kitchen. Whether you have decorated Bee’s onto your biscuits or made Beehive shaped biscuits it’s entirely up to you. The competition is to showcase the Honey section that is held during the Royal Welsh Show. Rules…

Read More