Canlyniadau Cystadleuaeth CAFC

Y Sioe

RHANNWCH SHARE :

CAFC / RWAS

Canlyniadau Cystadleuaeth

flyer

Mae cystadleuaeth y Prosiect Gardd Cynaliadwy Uwchgylchedig Gorau yn gyfle i’r rheini sy’n awyddus i ailddefnyddio ac ailgylchu i fod yn greadigol y tu allan yn yr Ardd. A ydych chi wedi gwneud unrhyw ddarnau newydd ar gyfer eich gardd gan ddefnyddio eitemau ailgylchadwy, anfonwch eich lluniau atom o’r potiau planhigion i’r basgedi crog newydd yr ydych wedi’u creu..

Y Cofrestriadau

Mae cystadleuaeth Creadigaethau Gwaith Haearn Addurniadol y Cyfnod Clo yn gyfle i unrhyw un gymryd rhan yn y sioe rithiol. Yn arddangos yr adrannau Pedoli a Gwaith Haearn yn y sioe, mae’n rhyfeddol gweld beth ellwch chi ei greu o ddarnau o fetel ac o bedolau hefyd..

Y Cofrestriadau

Mae cystadleuaeth y Tywyswyr Ifanc yn gyfle i’r genhedlaeth nesaf o arddangoswyr arddangos eu hunain a’u stoc.

Y Cofrestriadau

Mae cystadleuaeth yr Anifail Ffrwyth neu Lysieuyn Mwyaf Creadigol yn gyfle i’n cystadleuwyr iau fod yn greadigol gartref gyda’r symlaf o’r pethau sydd gennych yn y gegin. Pa un a fyddwch yn defnyddio blodfresychen grych wen lachar neu rywfaint o domatos coch disglair dwfn, anfonwch lun atom o’ch creadigaeth orau a mwyaf anarferol.

Y Cofrestriadau

Mae’r gystadleuaeth 3 bisged addurnedig â thema ‘Gwenyn’ yn gyfle i blant gymryd rhan mewn gweithgareddau yn y gegin. Mae pa un a ydych wedi addurno Gwenyn ar eich bisgedi neu wedi gwneud bisgedi siâp Cwch Gwenyn yn fater i chi yn llwyr. Diben y gystadleuaeth yw arddangos yr adran Fêl sy’n cael ei chynnal yn ystod Sioe Frenhinol Cymru.
Y Cofrestriadau

Gwobr CAFC am y Myfyriwr Amaethyddiaeth Gorau

Gwobr CAFC am y Myfyriwr Amaethyddiaeth Gorau yn Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig, Prifysgol Aberystwyth.  Rhaid i ymgeiswyr fod wedi astudio Amaethyddiaeth neu raglen gydag elfen sylweddol o Amaethyddiaeth i lefel Gradd, Diploma neu Dystysgrif a dylent fod wedi’u geni a’u magu yng Nghymru.

Yr enillydd yw.

Cystadleuaeth Rheoli Tir Glas
Ffederasiwn Cymdeithasau Tir Glas Cymru (FWGS) 2021

Mae Cystadleuaeth Rheoli Tir Glas Cymru Gyfan 2021, sy’n cael ei rhedeg gan Ffederasiwn Cymdeithasau Tir Glas Cymru ar y cyd â Chymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ac yn cael ei noddi’n garedig gan HSBC, yn gystadleuaeth y mae cystadlu brwd ynddi; ac er gwaethaf yr amgylchiadau diweddar, ’doedd eleni ddim yn eithriad.

Yr enillydd yw.