Canlyniadau Cystadlaethau Sioe Rhithiol Merched y Wawr

Eiddwen Hughes

SHARE EVENT:

Merched Y Wawr

Canlyniadau Cystadlaethau Sioe Rhithiol Merched y Wawr

Cynhaliwyd 5 cystadleuaeth yn ein Sioe Rithiol eleni.
Dyma restr ohonynt:

  • Crefft - Anifail (unrhyw gyfrwng, unrhyw faint)
  • Crefft - Eitem wedi Ailgylchu neu Uwchgylchu
  • Coginio - Te Prynhawn
  • Ffotograffiaeth - Natur
  • Fideo - Am DroDydd Llun y Sioe Rithiol bydd canlyniadau'r holl gystadlaethau'n ymddangos yn ogystal a cyfle i weld yr holl geisiadau a ddaeth mewn i'r cystadlaethau.

Edrychwch yma:

https://youtube.com/playlist?list=PLMyjbd5CXjAqnZTX1HY1YWwgyYbqjCKgW