yfc
yfc IMAGE-AD
katie yfc

SHARE EVENT:

Canlyniadau CFfI Cymru

Yn ystod wythnos y sioe fawr bydd adran y Ffermwyr Ifanc yn llawn bwrlwm yn ôl yr arfer.

Croeso mawr i chi ymuno â ni i rannu eich atgofion o gystadlu yn y gorffennol ac i wylio rhaglen lawn o ddigwyddiadau drwy'r wythnos. Gallwch ddibynnu ar
aelodau CFfI Cymru i ddod â'r Sioe Fawr i'ch soffa!

https://youtu.be/pa7gPwFJPGA

Is-Gadeirydd eng-caryl

Llysfasi Advert