CAFC Cystadleuaeth cwympo a thrin coed

treefelling

RHANNWCH SHARE:

CAFC / RWAS

Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru cystadleuaeth cwympo a thrin coed

Bob blwyddyn mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn cynnal cystadleuaeth cwympo a thrin coed â llif gadwyn rywle allan yng nghoetiroedd Cymru. Mae cystadleuaeth eleni’n ddigwyddiad deuddydd sy’n digwydd yn un o goedlannau CAFC yn Llanelwedd.

Mae’r gystadleuaeth wedi’i rhannu’n 3 adran: “Arbenigwr” (cystadleuwyr blaenorol dros 25), “24 oed ac iau” (cystadleuwyr blaenorol 24 ac iau) a “Newydd-ddyfodiaid” (y rheini nad ydynt erioed wedi cymryd rhan yn y gystadleuaeth o’r blaen, o unrhyw oed). Rhaid i bob un o’r cystadleuwyr fod â’r cymwysterau angenrheidiol i gystadlu.

Mae’r gystadleuaeth yn cynnwys 5 disgyblaeth sydd i gyd yn ymwneud â gweithgareddau a gyflawnir gan weithiwr coedwig yn ystod diwrnod gwaith: Gosod cadwyn newydd, trawstorri’n gywir foncyff sydd naill ai ar lawr neu’n gorffwys ar draws boncyff arall, ynghyd â chwympo coeden a’i thocio (torri’r canghennau i ffwrdd). Mae hyn yn hyrwyddo defnydd llif gadwyn trachywir o fewn y diwydiant.

Class 1 / Dosbarth 1

Competitors over 24 years old / Cystadleuwyr dros 24 oed

1st - Mark Edwards 1af

2nd - Gethin Hughes 2il

3rd - Andrew Townsend 3ydd

 

Class 2 / Dosbarth 2

Previous Competitors 24 and under / Cystadleuwyr blaenorol 24 neu iau

1st - Connor Lewis 1af

 

Class 3 / Dosbarth 3

New Competitors 24 and under / Cystadleuwyr newydd

1st - Adrigh Cole 1af

2nd - Rhys Perkins 2il

3rd - Corey Davies 3ydd