FOOD SUPPLY
GLOBE
Glyn Roberts President Farmers' Union of Wales

SHARE EVENT:

Farmers' Union of Wales

Cadwyni cyflenwi bwyd a chynhyrchu: Rhagolwg byd-eang gyda strategaeth leol: Beth mae Covid-19 wedi'i ddysgu inni?

Trawodd Covid-19 bob sector o fywyd a'r ymateb iddo oedd prynu gwyllt a silffoedd archfarchnad gwag. Fodd bynnag, nid eitemau moethus y rhuthrodd y cyhoedd i gael gafael arnynt ond hanfodion fel bwyd. Ers blynyddoedd lawer mae UAC wedi pwysleisio bod diogelu'r cyflenwad bwyd yn fater sydd ag angen sylw taer ac mae'r ychydig fisoedd diwethaf wedi amlygu pryderon o'r fath.

Mae effaith y pandemig coronafeirws ar gynhyrchwyr bwyd Cymru a pheryglon polisïau masnach a chymorth gwledig sy'n tanseilio diogelu cyflenwad bwyd y DU wedi dod i'r amlwg yn llwyr yn awr.

Achosodd y mesurau a roed yn eu lle gan Lywodraeth y DU i atal trosglwyddiad coronafeirws newid seismig yn sut y mae cadwyni cyflenwi'r DU a'r UE yn gweithredu a gwelwyd gostyngiadau drastig ym mhrisiau giât y fferm ar draws sectorau amaethyddol.

Yn y seminar hon archwiliwn y gwersi y mae'r pandemig wedi'u dysgu inni, trafodwn ba fesurau sydd angen eu rhoi yn eu lle i ddiogelu cynhyrchwyr bwyd a chwsmeriaid ac archwiliwn a yw strategaethau lleol gyda rhagolwg byd-ean yn allweddol i ddiogelu'r cyflenwad bwyd.

Kevin Morgan Professor of Governance and Development School of Geography and Planning Cardiff University
Gwyneth Ayers Corporate Policy & Partnership Manager Carmarthen County Counci1l
prof bob
david m

osmonds