Cynhyrchu bwyd a gofalu am yr amgylchedd

food and the environment
Glyn Roberts - President /Llywydd - FUW / UAC

RHANNWCH SHARE:

12:30

90 Muned

Farmers' Union of Wales

Cynhyrchu bwyd a gofalu am yr amgylchedd

Yn cnocio ar ein drws mae Uwchgynhadledd Systemau Bwyd a COP26 y Cenhedloedd Unedig, sy’n gwneud 2021 yn flwyddyn bwysig i drafod newid hinsawdd a chynhyrchu bwyd.

Bu UAC yn ymgysylltu â’r sgyrsiau hyn ar lefel ryngwladol ac mae’n rhannu rhai pryderon gyda diwydiannau eraill ar draws y byd ynglŷn â’r naratif ehangach a’r uchelgeisiau a nodir mewn dogfennau a chynlluniau disylw eu gwedd sy’n anelu at fynd i’r afael â newid hinsawdd a dulliau cynhyrchu bwyd ymddangosiadol anghynaladwy.

Mae arnom eisiau cadw’r sgwrs ar fynd, codi ymwybyddiaeth ymhlith defnyddwyr a ffermwyr a threiddio’n ddyfnach i’r trafodaethau ar newid hinsawdd a chynhyrchu bwyd.

 

Glyn Roberts - President /Llywydd - FUW / UAC

Ian Rickman - Deputy President /Dirprwy Lywydd - FUW / UAC

Beca Glyn - Farmer / Ffermwr - FUW / UAC

Dr Nick Fenwick - Head of Policy / Pennaeth Polisi- FUW /UAC

Laura Ryan - Global Meat Alliance

John Richards - Industry Development and Relations Manager / Rheolwr Datblygu’r Diwydiant a Chydberthynas
Hybu Cig Cymru

Dr Judith Bryans - Chief Executive / Prif Weithredwr
Dairy UK

 

Ian Rickman - Deputy President /Dirprwy Lywydd - FUW / UAC
Dr Judith Bryans - Chief Executive / Prif Weithredwr
Beca Glyn
Dr Nick Fenwick - Head of Policy / Pennaeth Polisi- FUW /UAC
Laura Ryan
John Richards