Cadwraeth a Chynaliadwyedd – Y Sioe

Emyr Jones, un o'n Cyfarwyddwyr Anrhydeddus Cynorthwyol sy'n rhoi taith o amgylch ei fferm yn
arddangos arfer gorau o reoli gwrychoedd a mesuriadau amgylcheddol cynaliadwy.