Derbyniad Brecwast Rhithiol HCC gyda’r Gweinidog Lesley Griffiths a’n Cadeirydd Catherine Smith

HCC Breakfast
Catherine Smith – Chair / Cadeirydd – Hybu Cig Cymru

RHANNWCH SHARE:

09:00-
09:30

30 Muned

Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales (HCC)

Derbyniad Brecwast Rhithiol HCC gyda’r Gweinidog Lesley Griffiths a’n Cadeirydd Catherine Smith

Mae brecwast Hybu Cig Cymru yn uchafbwynt o fore dydd Llun yn y sioe. Er na fedrwn ni weini’r selsig a’r cytledi gorau o Gymru eleni, ymunwch gyda ni i glywed gan ein Cadeirydd Catherine Smith a’r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths, i gael y diweddaraf am y diwydiant amaeth a bwyd a’r rhagolygon am y flwyddyn sydd i ddod.

Lesley Griffiths MS – Rural Affairs Minister / Gweinidog Materion Gwledig