porc cym
PORK
Dafydd Davies-welsh

DIGWYDDIAD RHANNU:

Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales (HCC)

Beth sydd mor wahanol am 'borc' o Gymru?

At ei gilydd, mae moch yng Nghymru yn cael eu magu mewn niferoedd bach - ar gyfer creu blas mawr!

Bydd y sesiwn yma yn rhoi cyflwyniad i'r diwydiant porc yng Nghymru, yn rhoi cyfle i glywed gan gigyddion a chynhyrchwyr sydd wedi ennill gwobrau, a chynnig syniadau am ryseitiau.

Elwen Roberts-welsh
waynecym

Llysfasi Advert