Enillwyr Cystadleuaeth Menter Moch Cymru a Cffi Cymru Yn Dathlu

Bydd chwech o aelodau ffermwyr Ifanc Cymru yn cychwyn magu moch mis Medi eleni wedi iddynt ennill Cystadleuaeth Pesgi Moch Menter Moch Cymru a Cffi Cymru. Cafodd y cyhoeddiad ynglŷn â’r enillwyr ei wneud heddiw yn y CAFC Sioe Frenhinol Rithiol. Dylan Phillips from Bwlch y Rhandir, Llangwyryfon, Eiry Williams of Ty Newydd Langwyryfon, Luned…

Read More

Cystadlaethau Silwair Cladd a Byrnau Mawr 2021

silage

Mae Cystadlaethau Silwair Cladd a Byrnau Mawr Cymru Gyfan 2021 sy’n cael eu rhedeg ar y cyd gyda Chymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a Ffederasiwn Cymdeithasau Tir Glas Cymru, wedi gweld silwair o’r safon uchaf yn cael ei gynhyrchu eto eleni gan lawer o’r tyfwyr silwair gorau o bob cwr o Gymru. Bob blwyddyn mae’r ddwy…

Read More

Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn Harper Cymry CAFC 2021

RWAS Harper Cymry Student of the Year Award 2021

Mae myfyrwraig a ysbrydolwyd i ddatblygu ei sgiliau fel genetegydd da byw ar ôl llwyddiant yn Ffair Aeaf Cymru wedi’i henwi’n Fyfyriwr Harper Cymry/ Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru y Flwyddyn 2021. Dewiswyd Luned Jones, myfyrwraig BSc (Anrh) blwyddyn olaf mewn Gwyddor Biofilfeddygol o Lanwnnen yng Ngorllewin Cymru, fel y sawl i dderbyn y wobr eleni.…

Read More

Gwobr Rheoli Tir Glas ar gyfer 2021

Marc Jones, FWGS Grassland Management Competition winner 2021

Trefnant Hall yn ennill Gwobr Rheoli Tir Glas ar gyfer 2021 Mae Cystadleuaeth Rheoli Tir Glas Cymru Gyfan 2021, sy’n cael ei rhedeg gan Ffederasiwn Cymdeithasau Tir Glas Cymru ar y cyd â Chymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ac yn cael ei noddi’n garedig gan HSBC, yn gystadleuaeth y mae cystadlu brwd ynddi; ac er gwaethaf…

Read More

ystadleuaeth Anifail Ffrwyth neu Lysieuyn Mwyaf Creadigol CAFC

The Most Creative Fruit or Vegetable Animal competition

Mae cystadleuaeth yr Anifail Ffrwyth neu Lysieuyn Mwyaf Creadigol yn gyfle i’n cystadleuwyr iau fod yn greadigol gartref gyda’r symlaf o’r pethau sydd gennych yn y gegin. Pa un a fyddwch yn defnyddio blodfresychen grych wen lachar neu rywfaint o domatos coch disglair dwfn, anfonwch lun atom o’ch creadigaeth orau a mwyaf anarferol.

Read More

Cystadleuaeth y Tywyswyr Ifanc

Mae cystadleuaeth y Tywyswyr Ifanc yn gyfle i’r genhedlaeth nesaf o arddangoswyr arddangos eu hunain a’u stoc. Mae’r rheolau ar gyfer y gystadleuaeth fel a ganlyn: –       Mae’r fideo i fod rhwng 1-2 funud o hyd –       Cofiwch recordio’r fideo mewn gogwydd tirlun –       Rhaid i’r fideo gynnwys: chi yn dangos eich anifail neu anifail…

Read More

Cystadleuaeth Gwaith Haearn Addurnol

Mae cystadleuaeth Creadigaethau Gwaith Haearn Addurniadol y Cyfnod Clo yn gyfle i unrhyw un gymryd rhan yn y sioe rithiol. Yn arddangos yr adrannau Pedoli a Gwaith Haearn yn y sioe, mae’n rhyfeddol gweld beth ellwch chi ei greu o ddarnau o fetel ac o bedolau hefyd. Mae’r rheolau ar gyfer y gystadleuaeth fel a…

Read More

Y Prosiect Gardd Gynaliadwy Orau

Mae cystadleuaeth y Prosiect Gardd Cynaliadwy Uwchgylchedig Gorau yn gyfle i’r rheini sy’n awyddus i ailddefnyddio ac ailgylchu i fod yn greadigol y tu allan yn yr Ardd. A ydych chi wedi gwneud unrhyw ddarnau newydd ar gyfer eich gardd gan ddefnyddio eitemau ailgylchadwy, anfonwch eich lluniau atom o’r potiau planhigion i’r basgedi crog newydd…

Read More