Amser Stori i Blant – Y Sioe

Elin Jones, cyflwynydd rhaglen “CYW” ar S4C yn darllen stori o’r enw “Antur Wyllt Bolgi”.