economic cym wales ag roddy-cym back to show

Adroddiad Economaidd Amaethyddol Cymru

Mae sector amaethyddol Cymru yn rhan o asgwrn cefn economi’r wlad sy’n cefnogi dros 200,000 o swyddi ac yn sail i gadwyn cyflenwi bwyd sy’n werth mwy na £6 biliwn. Mae cyfyngiadau symud wedi codi heriau newydd, ac eto mae’r sector wedi llwyddo i ymdopi gyda llawer o fusnesau ffermio yn parhau i gofleidio, arallgyfeirio ac arloesi i lywio cyfleoedd newydd.

Ond gyda Brexit eto i ddilyn beth fydd dyfodol ffermio?

Ymunwch â Phennaeth Amaeth NatWest, Roddy McClean, wrth iddo gyflwyno Adroddiad Economaidd NatWest Cymru ar gyfer Amaethyddiaeth yng Nghymru, cyn ymuno â rhai o uwch dîm amaethyddol y banc i gymryd rhan mewn dadl Holi ac Ateb ar-lein.

Dyma’ch cyfle i wrando ar Roddy a’n panel i ateb y cwestiynau sy’n bwysig i’ch busnes ffermio yn un o ddigwyddiadau Holi ac Ateb pwysicaf Sioe Frenhinol Cymru eleni

harper adams

Headshot - Graham Harvey-cym Headshot - Chris Preston-cym Swyddog Galluogi Twf Busnes-GC