Hoffai’r Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru eich croesawu chi i’r Sioe Rithwir Frenhinol Cymru, a gynhelir dros ddyddiadau gwreiddiol y digwyddiad, gan ddechrau ar fore dydd Llun 19eg o Orffennaf tan ddydd Iau 22ain o Orffennaf 2021. Bydd y Gymdeithas, mewn partneriaeth â sefydliadau allweddol eraill yn sicrhau bod pob adran o’r sioe yn cynnig profiad i newydd-ddyfodiaid, ac yn dod ag atgofion yn ôl i’r rheini a fyddent fel arfer yn treulio dathliad wythnos o hyd o amaethyddiaeth yn Llanelwedd.

Bydd y sioe rithwir nid yn unig yn cynnig llwyfan i bartneriaid gynnal seminarau a sesiynau holi ac ateb byw, ond bydd yn canolbwyntio hefyd ar addysgu’r cyhoedd ynglŷn ag amaethyddiaeth, cynnyrch Cymreig a’r amgylchedd. Bydd yn arddangos nifer o unigolion sy’n arbenigwyr yn eu maes i annog ymroi i sgil newydd neu arfer techneg newydd a fydd yn fodd i grefft draddodiadol barhau i fyw ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Ymunwch â ni ar gyfer wythnos o ddathliadau o amaethyddiaeth o bob cwr o’r byd!