Sioe Rithiol Frenhinol Cymru 2021
Cystadlaethau, arddangosfeydd, coginio darllen a llawer mwy

DYDD LLUN

Ymunwch â'r trafodaethau busnes canlynol sy'n digwydd heddiw yn ystod ein sioe rithiol

Seremoni Agoriadol Swyddogol

Agoriad Swyddogol gan Mr David Lewis, Cadeirydd y Cyngor
EDRYCHWCH

Derbyniad Brecwast Rhithiol HCC gyda’r Gweinidog Lesley Griffiths a’n Cadeirydd Catherine Smith

Mae brecwast Hybu Cig Cymru yn uchafbwynt o fore dydd Llun yn y sioe. Er na fedrwn ni weini’r selsig a’r cytledi gorau o Gymru eleni, ymunwch gyda ni i glywed gan ein Cadeirydd Catherine Smith a’r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths, i gael y diweddaraf am y diwydiant amaeth a bwyd a’r rhagolygon am y flwyddyn sydd i ddod.
EDRYCHWCH
Cffi YFC

SIOE FRENHINOL RITHIOL CFFI CYMRU

Croeso mawr i chi ymuno â ni i rannu eich atgofion o gystadlu yn y gorffennol ac i wylio rhaglen lawn o ddigwyddiadau drwy’r wythnos.
EDRYCHWCH
Merched Y Wawr

Canlyniadau Cystadlaethau Sioe Rhithiol Merched y Wawr

Cynhaliwyd 5 cystadleuaeth yn ein Sioe Rithiol eleni.
EDRYCHWCH
Digital Wales

Cysylltedd Digidol

Trafodaeth panel ar gysylltedd digidol yng Nghymru wledig.
NFWI gyda Wales YFC, NFU Cymru, FUW & CLA
EDRYCHWCH
Rural Housing Crisis

Mynd i’r afael â’r Argyfwng Tai Gwledig

Yn y seminar hwn byddwn yn clywed am y problemau a’r profiadau mewn gwahanol rannau o Gymru, ac yn trafod atebion sydd ag iddynt fwy o ddychymyg na dim ond adeiladu mwy o dai.
EDRYCHWCH
Cffi YFC

Derbyniad Materion Gwledig Rhithwir Gyda Lesley Griffiths

Ymunwch ag aelodau Pwyllgor Materion Gwledig CFfI Cymru wrth iddynt groesawu Lesley Griffiths, Gweinidog Materion Gwledig Cymru i drafod yr hyn sydd o bwys i’r genhedlaeth nesaf o gynhyrchwyr bwyd.

EDRYCHWCH

Lleihau ôl traed carbon ar eich fferm – sut mae eraill yn cyflawni hyn?

Cyswllt Ffermio
Lleihau ôl troed carbon eich fferm
EDRYCHWCH
RWAS Competitions

Canlyniadau Cystadleuaeth CAFC

Categorïau cystadlu:
Prosiect Gardd Gynaliadwy
Gwaith Haearn Addurnol
Cystadleuaeth Trinwyr Ifanc
Gystadleuaeth 3 bisged addurnedig â thema ‘Gwenyn’
Cystadleuaeth yr Anifail Ffrwyth neu Lysieuyn Mwyaf Creadigol
EDRYCHWCH